NIEUWS

Onderzoek naar de teelt van Nederlandse Quinoa

  • GEPLAATST OP:24th July 2019
  • GEPLAATST IN:NIEUWS

Dutch Quinoa Group BV (DQG) is in 2014 officieel gestart met de eerste Nederlandse Quinoa keten. Zij werkt hierbij samen met- en is mede financierder van het quinoa veredelingsprogramma van Wageningen University & Research. DQG wil hiermee een bijdrage leveren aan de Nederlandse akkerbouw en de toegankelijkheid van verantwoord geteelde quinoa producten voor Nederlandse en Europese consumenten.

Omdat de teelt van quinoa in Nederland en Europa nog relatief nieuw is, is onderzoek op dit gebied van belang. In 2017 heeft DQG onderzoek verricht naar mogelijkheden om de kwaliteit van Nederlandse quinoa door optimalisatie van de teelt en zonder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, te verhogen. Als onderdeel van dit onderzoek zijn de teelt- en oogstdata van ruim 40 Nederlandse telers over de periode 2014-2017 geanalyseerd en zijn verschillende aanpassingen in teeltmaatregelen geïmplementeerd.

De resultaten laten zien dat zowel kwaliteit als opbrengst door een combinatie van maatregelen en zonder grote investeringen significant verhoogd kunnen worden in de komende jaren. Tevens is meer inzicht verkregen in belangrijke randvoorwaarden voor een succesvol teeltresultaat en welk technisch potentieel van de quinoateelt in Nederland verwacht mag worden. De uitkomsten komen ten goede aan het perspectief van quinoa als extra gewasoptie voor de Nederlandse akkerbouw.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Rens Kuijten: rens@dqg.nl .

Dit project wordt ondersteund door: